Om- og tilbygning​​

Lovgivning og regler om tilbygning​

En tilbygning er en forøgelse af arealet af en allerede eksisterende bygning. Dette gælder uanset, hvor stor tilbygningen er. En tilbygning vil derfor altid kræve at du ansøger kommunen om en byggetilladelse.

Byggetilladelsen skal være skriftlig og indeholde tegnings- og beskrivelsesmateriale som gør det muligt for bygningsmyndigheden at tage stilling til dit byggeprojekt. Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har fået en byggetilladelse.

Desuden stiller bygningsreglementet krav til en række forhold, som skal opfyldes, bl.a.:

  • Bebyggelsesprocent
  • Afstand til skel og max højder
  • Energiforbrug og isolering
  • Redningsåbninger og flugtveje
  • Brandforhold
  • Krav til konstruktioner og materialer
  • Indeklima og ventilation

Det er altid en god idé at få en snak med teknisk forvaltning i din kommune inden du går i gang med at planlægge et større byggeprojekt som en tilbygning. Du vil kunne få at vide hvilke krav byggeriet skal opfylde om dine planer eventuelt strider mod en eventuel lokalplan eller tinglyste statutter på din grund.

Bebyggelsesprocent​

Det første du skal gøre, hvis du overvejer at bygge til er at tjekke om din grunds bebyggelsesprocent er fuldt udnyttet. Er den det må du ikke udvide etagearealet. Bebyggelsesprocenten er den andel som husets samlede etageareal udgør af grundens areal.​

Med det nye bygningsreglement BR08 er bebyggelsesprocenten sat op:​

  • Bebyggelsesprocenten for parcelhuse hæves fra 25 til 30 procent.
  • ​Bebyggelsesprocenten hæves fra 35 til 40 procent for tæt/lav byggeri, f.eks. rækkehuse.
  • ​Bebyggelsesprocenten hæves fra 10 til 15 procent for sommerhuse.

Bor du f.eks. i et parcelhus på 200 m2 på en grund på 800 m2 var grunden efter de gamle regler fuldt bebygget, men efter det nye reglement må du nu bygge yderligere 40 m2.

Til gengæld skal en ny udestue, lukket altan eller en glasoverdækket terrasse nu regnes med i bebyggelsesprocenten, i modsætning til tidligere.​​

Energikrav​

En tilbygning skal opfylde samme høje krav til energiforbrug og isolering som nybyggeri. Der er tre forskellige måder at opfylde kravene på:

Energirammeberegning

Her indgår tilbygningens samlede behov for at få tilført energi til opvarmning, ventilation og brugsvand. Jo bedre bygningen er isoleret, jo bedre vil den kunne opfylde kravene, men på plussiden tæller solens bidrag i form af tilført varme gennem vinduerne med.

Isoleringsværdier for bygningsdele – benyttes denne metode, skal hver enkelt bygningsdel, altså ydervægge, tag, fundament, vinduer osv. mindst opfylde en bestemt isoleringsværdi (U-værdi). Det er dog en betingelse, at det samlede areal af vinduer og yderdøre, herunder ovenlys, glasvægge og lemme mod det fri højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal i tilbygningen.

Varmetabsramme – der bl.a. giver mulighed for at øge vinduesarealet, hvis andre bygningsdele, f.eks. taget isolerer ekstra godt. Det skal i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse overfor kommunen dokumenteres, at tilbygningen overholderne energikravene.

Boligsagkyndig

Beskikket til udarbejdelse af tilstandsrapporter 

Få et godt og uforpligtende tilbud

Send mig en forespørgsel - jeg vender tilbage inden for 24-48 tim​er

 
 
 
 
 
 
 
Hvordan vil du kontaktes?

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt