Svampeskader​

Man kan opdele svampe i bygninger i tre kategorier efter grad af nedbrydning:

  • Skimmel-, bæger- slimsvampe.

Disse svampe er for bygningens og konstruktionernes vedkommende uskadelige, altså ikke trænedbrydende. Dog kan der være helbredsmæssig fare i forbindelse med indeklimaet. Disse svampe er derfor indikatorer på, at indeklimaet ikke er optimalt, og at der skal tages stilling til problemet.

  • Gul og Hvid tømmersvamp, korkhatte- og barksvampe arter.

Alle svampearterne er trænedbrydende, men vil dø ud hvis fugtkilden stoppes.

  • Ægte Hussvamp.

Denne svampetype er den farligste af alle, da den er stærkt trænedbrydende. Den er i stand til at bevæge sig over og igennem murværk, og kan hente vand fra fugtige områder, og derved opfugte træ som ellers er tørt og sikkert.

Definition på svamp og råd

Svamp​

Som svamp betegnes enhver skade forårsaget af svampeangreb, der er hurtigt forløbende i forhold til konstruktionens forventede funktions tid. Der skelnes i reglen mellem to forskellige nedbrydningstyper: brunmuld og hvidmuld.

Brunmuld​

Træet bliver lysere eller mørkere brunt og får en skør konsistens. Det skrumper og revner på langs og tværs af træets fibre i større eller mindre sprækkeklodser eller falder hen i flager. Overfladisk svampevækst ses ofte som overflademycelium og/eller frugtlegemer.

Hvidmuld​

Træet bliver afbleget, trevlet og fibret uden sprækkedannelse og får en blød konsistens. Der ses kun sjældent overflademycelium fra svampen. Hvis frugtlegemer dannes, sker det ofte i form af hvidlige belægninger. 

Svamp kan opstå som følge af enten uventet tilgang af fugt til den pågældende trækonstruktion eller indespærring af byggefugt. Omfattende angreb kan udvikles i skjulte trækonstruktioner.​

Råd​

Som råd betegnes skader på træ forårsaget af svampe og/eller bakterier, hvor angrebet er karakteriseret ved en langsom forløbende ødelæggelse. 

Dog kan træværket under særligt ugunstige forhold (ubeskyttet) nedbrydes af råd på relativt kort tid. Råd kan opstå på flere måder: Træet kan fra starten angribes af råddannende svampe, hvorved der opstår almindelig råd eller gråmuld (overfladeråd). Træet bliver da gråligt og blødt men bibeholder formen eller sprækker i meget små, overfladiske sprækkeklodser. Vedvarende stor fugttilgang kan medføre dyberegående skader. 

Overfladisk svampevækst ses sjældent. Som råd betegnes også en tidligere skade forårsaget af brunmuld- og hvidmuldsvampe, hvor de resterende næringsfattige dele er under nedbrydning af andre råddannende svampe og bakterier. Træet bliver da meget mørk gråbrunt, får en brunmuldslignende eller næsten jordagtig konsistens og er stærkt smuldrende. Råd kan skyldes, at træ ved mangelfuld vedligeholdelse og/eller uhensigtsmæssig konstruktion har været udsat for langvarig fugttilgang

For eliminering af tvivl omkring mine konstateringer i marken, ved bedømmelser omkring skadens art, fremsendes de udtagne prøver til Hussvampe laboratoriet Aps, hvor flere dygtige mikrobiologer, som vel nok er et af Skandinaviens bedste bud på, den mest faglige og seriøse metode, på analysering af indsendte prøver, og med rigtig god behandlingstid for resultat for mine indsendte prøver.

Du kan endvidere se yderligere på: http://www.hussvamp-lab.dk

Boligsagkyndig

Beskikket til udarbejdelse af tilstandsrapporter 

Få et godt og uforpligtende tilbud

Send mig en forespørgsel - jeg vender tilbage inden for 24-48 tim​er

 
 
 
 
 
 
 
Hvordan vil du kontaktes?

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt