1 og 5 års eftersyn​

Hos Overgaard Hussyn ApS tilbyder jeg 1 og 5 års eftersyn der består som flg.:

Besigtigelser af:

 • bærende og stabiliserende konstruktioner
 • ydervægge
 • tage
 • vådrum
 • afløb i bygning
 • vand, varme og ventilation
 • bygningsdele i øvrigt


Hvad registreres ved 1 - 5 års eftersynet

1 - 5 års eftersynet skal beskrive byggeriets tilstand, det vil sige belyse, om der er byggetekniske svigt, som stammer fra fejl eller mangler ved byggeriets projektering eller opførelse.

Eftersynet drejer sig alene om byggetekniske forhold. Derfor efterses og vurderes følgende ikke: arkitektur og indretning, isolering, brandsikring og andre funktionelle forhold som f.eks. lydforhold.

Eftersynet er baseret på stikprøver, og det betyder, at der undtagelsesvis kan være svigt i byggeriet, som bliver registreret ved eftersynet, og derfor nævnes i rapporten.

De ansvarlige skal udbedre de svigt, der bliver registreret ved 1-års eftersynet, og det skal bygningsejeren blandt andet kræve ved 1 - 5 års gennemgangen med entreprenørerne.

En stor del af 1 - 5 års eftersynet kan foregå ved direkte besigtigelse af de enkelte bygningsdele i byggeriet.

Der tages ikke stilling eller gennemgang af udvendige forhold såsom;

befæstigede arealer, indirekte tegn på mangelfuldt udført arbejde omkring huset, kak eller anden afløb, samt belægninger eller andre løsninger ifm. haveanlæg eller deslige.

Liste over medvirkende

Der skal foreligge en liste med navn, adresse og telefonnummer på alle parter, som har medvirket ved byggeriet.

Det skal så vidt muligt fremgåå af listen, hvordan byggeriet har været organiseret, og hvilke aftaler der er indgået med parterne - f.eks. aftaler mellem hovedentreprenør og fagentreprenører.

Byggesag - kopier af aftaler, kontrakter, projektmateriale m.v. :

 • projektmateriale - tegninger, beskrivelser, statiske beregninger
 • førsynsrapport ved ombygning
 • geotekniske rapporter og eventuelt andre rapporter
 • udførelse - entrepriseaftaler
 • kvalitetssikring - kontrol- og tilsynsrapporter
 • bygherreleveranceaftaler
 • ájourført materiale - tegninger, beskrivelser, statiske beregninger

Boligsagkyndig

Beskikket til udarbejdelse af tilstandsrapporter 

Få et godt og uforpligtende tilbud

Send mig en forespørgsel - jeg vender tilbage inden for 24-48 tim​er

 
 
 
 
 
 
 
Hvordan vil du kontaktes?

Nogle felter er ikke udfyldt korrekt